Danca su najodgovorniji delovi posuda pod pritiskom, rezervoara i raznih drugih uređaja, aparata i cevovoda u procesnoj i naftnoj industriji, kao i u ostalim privrednim granama.

Naš proces izrade danaca koristi način relativnog kotrljanja i oblikovanja na hladno po principu BOLDRINI – Italija. Ovim načinom izrade je moguće izrađivati danca različitog oblika i dimenzija u malim serijama ili čak pojedinačno, za razliku od dubokog izvlačenja, koje zahteva izradu veoma skupih alata.

Plitka danca

View More

Duboka danca

View More

Vrlo plitka danca

View More

Ravna danca

View More

Kalote

View More

Specijalna „S“ danca

View More

Elipsasta danca

.

View More

Kofer danca

View More

Konusna danca

View More

Poluloptasta danca

View More

 Za pravilno naručivanje danaca važno je definisati namenu posude (rezervoara, aparata) na koje se dance ugrađuje. Pri ovome razlikujemo dve glavne vrste i to danca koja se ugrađuju na posude pod pritiskom koje podležu pregledu Imenovanog tela za opremu pod pritiskom i danca koja se ugrađuju na posude i ostale rezervoare koji ne spadaju pod nadležnost ovih institucija.