Oprema pod pritiskom

U mogućnosti smo da vam ponudimo veliki broj proizvoda za primenu u instalacijama izlozenih nadpritiskom, rezervoara za skladištenje fluida pod pritiskom, separatora, isparivača i sakupljača kao i hidroforskih posuda i rezervoara za komprimovani vazduh kao i opremu za parna i kotlovska postrojenja.

Oprema za tretman voda

U mogućnosti smo da vam ponudimo veliki broj proizvoda za primenu u instalacijama izlozenih nadpritiskom, rezervoara za skladištenje fluida pod pritiskom, separatora, isparivača i sakupljača kao i hidroforskih posuda i rezervoara za komprimovani vazduh kao i opremu za parna i kotlovska postrojenja.

Skladišni rezervoari

Različite vrste rezervoara za skladištenje svih vrsta fluida, namenjeni za ugradnju ispod i iznad zemlje. Skladišni rezervoari u toku radnih procesa nisu izloženi pritisku većem od atmosferskog, osim hidrostatičkog pritiska kod vertikalnih rezervoara.

Danca

Danca su sastavni deo velikog broja rezervoara, karakteriše ih kompleksan oblik i strogi zahtevi u pogledu kvaliteta izrade usled intenzivne plastične deformacije osnovnog materijala pri izradi danaca. Danca se izrađuju u skladu sa međunarodnim standardima vezanim za dimenzije, način izrade, termičku obradu i kontrolu izrade.

MIP Procesna oprema je sertifikovana od strane evropskih kuća za integrisani sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 14001. Sertifikovani smo za upravljanje kvalitetom u zavarivanju prema zahtevima standarda 3834-2 i sertifikovani smo za