PEŠČANI FILTER ZA VODU

PEŠČANI FILTER ZA VODU

NAMENA: Peščani filter zatvorenog tipa uglavnom se upotrebljava za odstranjivanje mehaničkih čestica (odstranjivanje grubo disperznih materija u vidu čestica veličine 0-1 mm) koje plivaju, lebde ili se talože u vodi. Koristi se uglavnom kao brzi filter za filtriranje voda za kotlarnice, otvorene i zatvorene bazene i industrijska postrojenja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Kapacitet naših Peščanih filtera je 1-100 m3/h prečišćene vode, a mogu se upotrebiti za radne pritiske do 6 bara. Dimenzionisanje posuda izvršeno je po postojećim propisima. Zatvorenog je tipa. Posuda je izrađena kao posuda pod pritiskom, vertikalnog tipa od Č.0361, zavarivanjem. Sa unutrašnje strane posuda je zaštićena odgovarajućim epoksi premazima, a sa spoljne temeljnom bojom. Posuda ima dva reviziona otvora. U donjem delu posude postavljena je noseća ploča sa odgovarajućim brojem dizni. Na nosećoj ploči nalazi se ispuna koja se sastoji iz 3 sloja pranog kvarcnog peska različite granulacije.

fileri za vodu sa aktivnim ugljem

FILERI ZA VODU SA AKTIVNIM UGLJEM

Filter sa aktivnim ugljem služi uglavnom za uklanjanje mikrozagađivača u vodi, specifične ( organske i neorganske supstance iz vode, određene teške metale, toksine koje stvaraju alge I neželjene nusproizvode  dezinfekcije vode) a pošto takođe može ukloniti zagađivače koji izazivaju miris, često se koristi da voda za piće bude pitkija.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Kapacitet naših Peščanih filtera je 1-100 m3/h prečišćene vode, a mogu se upotrebiti za radne pritiske do 6 bara. Dimenzionisanje posuda izvršeno je po postojećim propisima. Zatvorenog je tipa. Posuda je izrađena kao posuda pod pritiskom, vertikalnog tipa od S235JR materijala, zavarivanjem. Sa unutrašnje strane posuda je zaštićena odgovarajućim epoksi premazima, a sa spoljne temeljnom bojom.