Horizontalni rezervoari za komprimovani vazduh

Vetikalni rezervoari za komprimovani vazduh

Vetikalni rezervoari za komprimovani vazduh
Vetikalni rezervoari za komprimovani vazduh

Napomena: Rezervoar za komprimovani vazduh služi za obezbeđivanje potrebne količine komprimovanog vazduha u sklopu kompresorskog postrojenja, prema potrebama u razvodnoj mreži. Rezervoar služi i za dodatno hlađenje komprimovanog vazduha, a deluje i na smirivanje pulsacija.

Tehničke karakteristike: Rezervoar za komprimovani vazduh je cilindrična posuda izrađena od ugljeničnog čeličnog lima. Proizvodi se u dve varijante: kao stojeći odnosno vertikalni i ležeći odnosno horizontalni. Na rezervoaru su postavljeni priključci potrebni za rad, a na najnižem delu posude nalazi se priključak za ispuštanje kondenzata.

Rezervoari se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.

Rezervoare izrađujemo u više veličina. U mogućnosti smo da po zahtevu kupca izrađujemo posude različitig zapremina, dimenzija, radnih pritisaka i rasporeda priključaka.
Naši rezervoari za komprimovani vazduh su antikoroziono zaštićeni sa spoljne strane, dok unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca, a kao proizvođač je preporučujemo za duži vek rezervoara.