Danca

Oprema pod pritiskom

Expanzione posude

Oprema za proces prerade nafte i naftnih derivata

Hidroforske posude

Oprema za rashladne fluide

Rezervoari za TNG

Nadzemni rezervoari zapremine do 13m3

Rezervoari za skladistenje TNG-a velikog zapreminskog kapaciteta

Rezervoari za vazduh

Termoizolovani rezervoari za rad na povisenoj temperaturi

Oprema za hlor

Skladisni rezervoari

Podzemni hidroizolovani rezervoari

Horizontalni rezervoari sa termoizolacijom

Skladisni rezervoari od nerdjajuceg celika

Vertikalni rezervoari sa termoizolacijom

Tretman voda

PRECIZNO, JEDNOSTAVNO I FUNKCIONLANO

PRIKLJUCNI ELEMENTI NA POSUDI POD PRITISKOM