Zatvorena ekspanziona posuda

Zatvorena ekspanziona posuda
Zatvorena ekspanziona posuda

Namena: Zatvorena ekspanziona posuda se upotrebljava da u zatvorenim sistemima toplovodnog grejanja kompenzira promenu zapremine vode koja se javlja usled temperaturnih razlika.

Tehničke karakteristike: Zatvorene ekspanzione posude su cilindričnog oblika i izrađene su zavarivanjem od čeličnog lima P265GH. Posude se izrađuju u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom. Po zahtevu kupca, izrađujemo ekspanzione posude do 20 bar. Sve naše zatvorene ekspanzione posude su sa spoljašnje strane zaštićene od korozije. Priključci su izvedeni sa prirubnicama i unutrašnjim navojem. Na osnovu zahteva izrađujemo posude traženih zapremina, radnih pritisaka i rasporeda priključaka.