MIP PROCESNA OPREMA d.o.o. je metaloprerađivačko industrijsko preduzeće osnovano kao društvo ograničene odgovornosti, sa privatnim kapitalom.
MIP je nastao iz preduzeća ‘Zokil’ osnovanog 1954. god. u Ćupriji, pri železnici kao ‘Zavod za opravku kola i lokomotiva’. Kasnijim transformacijama i reorganizacijama došlo se do promene naziva u MIP Ćuprija. Društveno preduzeće sa velikim brojem radnika koje je pokrivalo veliki broj grana industrije iz oblasti prerade metala. Preduzeće je bilo organizovano u OOUR-e, sa jednim od OOUR-a, „HIDROFOR“ sa osnovnom proizvodnom delatnošću izrade hidrofora, rezervoara i procesne opreme. Iz opmenutog OOUR-a nastalo je preduzeće „MIP Procesna oprema“ DP koje je kasnije transformisano u društvo sa ograničenom odgovornošću pod današnjim nazivom.
MIP procesna oprema danas ima oko 100 zaposlenih.

1954. godina

Datiramo jos od 1954 godine

2021. godina

Danasnji izgled logotipa

TRADICIJA

Kompanija Mip procesna postoji jos od 1954 godine i kao takva ubraja se u kompanije sa najdužim stažom u metaloprerađivačkoj industriji.

KAPACITETI

Proizvodni pogon Mip Procesne poseduje Boldrini opremu za izradu danaca do 4500 mm kao i najmodernije uređaje za zavarivanje i mašine za rolovanje lima velikih debljina.

POSLOVANJE

Poslujemo sa vise od 23 zemlje sveta, izvozimo na 4 kontinetna i brojimo vise od 4500 zadovljnih klijenata

Proizvodni program MIP procesne opreme obuhvata proizvode i opremu za naftnu, hemijsku, prehrambenu industriju, energetska postrojenja, opremu za kompresorske stanice, opremu za tretman voda, kao i opremu za skladištenje gasovitih, tečnih i praškastih materijala.
Osnovni proizvodi su:
· posude pod pritiskom svih vrsta i namena
· rezervoari za sve vrste tečnih goriva, za podzemnu i nadzemnu ugradnju sa i bez grejača
· danca raznih oblika i veličina do prečnika 4500 mm i debljine do 22 mm
ostali proizvodi metaloprerađivačke industrije
Proizvode odlikuje savremenost, primena novih projektnih rešenja, tehnologija koju obezbeđuje stručni kadar odgovarajuće kvalifikacione strukture i savremena oprema i mašine.
Ispitivanja i provere od strane renomiranih ovlašćenih institucija su pokazali da MIP procesna oprema ispunjava sve uslove i raspolaže potrebnim zavarivačko-tehničkim uređajima i kadrovima predviđenim za izvođenje zavarivačkih radova, izradu i kontrolu sudova pod pritiskom