MIP PROCESNA OPREMA d.o.o. je metaloprerađivačko industrijsko preduzeće osnovano kao društvo ograničene odgovornosti, sa privatnim kapitalom.
MIP je nastao iz preduzeća ‘Zokil’ osnovanog 1954. god. u Ćupriji, pri železnici kao ‘Zavod za opravku kola i lokomotiva’. Kasnijim transformacijama i reorganizacijama došlo se do promene naziva u MIP Ćuprija. Društveno preduzeće sa velikim brojem radnika koje je pokrivalo veliki broj grana industrije iz oblasti prerade metala. Preduzeće je bilo organizovano u OOUR-e, sa jednim od OOUR-a, „HIDROFOR“ sa osnovnom proizvodnom delatnošću izrade hidrofora, rezervoara i procesne opreme. Iz opmenutog OOUR-a nastalo je preduzeće „MIP Procesna oprema“ DP koje je kasnije transformisano u deoničarsko društvo pod današnjim nazivom.
MIP procesna oprema danas ima oko 100 zaposlenih.

Logo 1954

Logo 2021

Proizvodni program MIP procesne opreme obuhvata proizvode i opremu za naftnu, hemijsku, prehrambenu industriju, energetska postrojenja, opremu za kompresorske stanice, opremu za tretman voda, kao i opremu za skladištenje gasovitih, tečnih i praškastih materijala.
Osnovni proizvodi su:
· posude pod pritiskom svih vrsta i namena
· rezervoari za sve vrste tečnih goriva, za podzemnu i nadzemnu ugradnju sa i bez grejača
· danca raznih oblika i veličina do prečnika 4000 mm i debljine do 22 mm
ostali proizvodi metaloprerađivačke industrije
Proizvode odlikuje savremenost, primena novih projektnih rešenja, tehnologija koju obezbeđuje stručni kadar odgovarajuće kvalifikacione strukture i savremena oprema i mašine.
Ispitivanja i provere od strane renomiranih ovlašćenih institucija su pokazali da MIP procesna oprema ispunjava sve uslove i raspolaže potrebnim zavarivačko-tehničkim uređajima i kadrovima predviđenim za izvođenje zavarivačkih radova, izradu i kontrolu sudova pod pritiskom.