Čelični ležeći rezervoar

Namena: Čelični ležeći rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta i AD Blue), a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.

Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika i izrađuje zavarivanjem od čelicnog lima S235JR.  Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1; SRPS EN 12285- 2, tip S. Priključci su  ostavljeni na poklopcu revizionog otvora. U mogućnosti smo da Vam ponudimo standardni raspored priključaka koji odgovara opštoj nameni rezervoara. Takođe, moguće je izraditi rezervoar dimenziono i prema rasporedu i dimenziji priključaka u potpunosti prema zahtevu kupca. Rezervoari se standardno isporučuju bez oslonaca, a po zahevu kupca mogu se isporučiti i sa osloncima. Takođe, uz rezervoare podzemne ugradnje moguće je isporučiti komplet šahti ili samo osnove šahti i traka za pričvršćivanje rezervoara za betonski temelj. Svaki rezervoar je anti-korozivno zaštićen. Kod rezervoara za podzemnu ugradnju se spoljašnja zaštita izvodi bitumenskom trakom ispitanom na probojni napon od 14.000V. Spoljašnja zaštita ne napada čelik i otporna je prema korozivnom uticaju zemlje. Unutrašnja zaštita se može izvršiti po
zahtevu kupca premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti. Na rezervoarima nadzemne ugradnje moguće je izvršiti i spoljašnju i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima

Čelični ležeći rezervoar sa duplim plaštom

Namena: Čelični ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta), a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost, zaštita zemljišta i okoline od zagađenja. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.

Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika i izrađuje zavarivanjem od čelicnog lima S235JR.
Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1; SRPS EN 12285-1, tip D.
Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora. U mogućnosti smo da Vam ponudimo standardni raspored priključaka koji odgovara opštoj nameni rezervoara. Takođe, moguće je izraditi rezervoar dimenziono i prema rasporedu i dimenziji priključaka u potpunosti prema zahtevu kupca. Rezervoari se standardno isporučuju bez oslonaca, a po zahevu kupca mogu se isporučiti i sa osloncima.
Takođe, uz rezervoare podzemne ugradnje moguće je isporučiti komplet šahti ili samo osnove šahti i traka za pričvršćivanje rezervoara za betonski temelj. Svaki rezervoar je anti-korozivno zaštićen. Spoljašnja zaštita se izvodi bitumenskom trakom ispitanom na probojni napon od 14.000V. Spoljašnja zaštita ne napada čelik i otporna je prema korozivnom uticaju zemlje. Unutrašnja zaštita se može izvršiti po zahtevu kupca premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti.