Kompanija MIP Procesna oprema je proizvođač odgovornog dela opreme za industrijsku namenu. Obaveza kompanije je sledljivost i upravljanje kvalitetom proizvodnog procesa

Kompanija MIP Procesna oprema je u potpunosti posvećena kvalitetu. Kao proizvođač odgovornog dela opreme za industrijsku namenu obaveza je kompanije sledljivost i upravljanje kvalitetom proizvodnog procesa. U skladu sa potrebama i bezbedonosnim zahtevima kompletan proces projektovanja, proizvodnje i ispitivanja je podređen zahtevima kvaliteta.

KVALITET KAO OSNOVA A NE OBAVEZA

Primena standarda u proizvodnji je priznata i prati se od strane imenovanih tela orjentisanih na srpsko i evropsko tržište koji u skladu sa pravnim zahtevima izdaju dokumenta koja potvrđuju ispunjenost zahteva za izradu opreme. Kompanija MIP Procesna oprema je sertifikovana za upravljanje kvalitetom prema zahtevima svih relevantnih standarda:

Ispitivanje bez razaranja

U sastavu kompanije nalazi se i laboratorija za ispitivanja zavarenih spojeva bez razaranja. Sertifikovano osoblje može sprovoditi sledeće tipove ispitivanja:

Ispitivanje površinskim metodama: Vizuelno dimenziono ispitivanje i ispitivanje tečnim penetrantima.

Ispitivanje zapreminskim metodama: Radiografsko ispitivanje i ispitivanje ultrazvukom.

Interna laboratorija donosi dodatnu vrednost u pogledu efikasnog ispitivanja i trajnih zapisa kojima se vrši upravljanje eksploatacionim ciklusom proizvoda.