Danca su sastavni deo velikog broja rezervoara, karakteriše ih kompleksan oblik i strogi zahtevi u pogledu kvaliteta izrade usled intenzivne plastične deformacije osnovnog materijala pri izradi danaca. Danca se izrađuju u skladu sa međunarodnim standardima vezanim za dimenzije, način izrade, termičku obradu i kontrolu izrade.

Katalog